Održana 80. sednica Gradskog veća Grada Sombora

Tokom jučerašnjeg dana Gradsko veće grada Sombora održalo je 80. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo četrnaest tačaka.

Članovi Gradskog veća prihvatili su Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa koji su od javnog interesa za Grad Sombor u 2022. godini, kao i predloge za raspisivanje javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje u oblasti sporta; projekata, programa i manifestacija u kulturi; programa i projekata udruženja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, kao i za realizaciju Lokalnog akcionog plana za decu u 2022. godini. Ova četiri javna konkursa biće objavljena u petak, 14. januara, na zvaničnom sajtu Grada Sombora, kao i u „Somborskim novinama“, a uskoro se očekuje i raspisivanje ostalih gradskih konkursa.

Gradsko veće prihvatilo je predlog za donošenje pravilnika u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Odlukom o budžetu Grada Sombora za 2022. godinu, kojima se regulišu postupci donošenja i izmena finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta grada; način korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa Konsolidovanog računa trezora grada Sombora; način i postupak prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Sombora za 2022. godinu, a prihvaćeni su i finansijski planovi iz oblasti društvenih delatnosti za 2022. godinu.

Redakcija

Redakcija