Održana 60. sednica Gradskog veća Grada Sombora

Na nedavno održanoj 60. sednici Gradskog veća grada Sombora, kojom je predsedavao gradonačelnik Antonio Ratković, pred članovima Gradskog veća našao se dnevni red od osam tačaka.

Između ostalog, Gradsko veće prihvatilo je predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Energana“ Sombor, o čemu će odlučivati odbornici na nekoj od narednih sednica Skupštine grada.

Na 60. sednici, članovi Gradskog veća dali su saglasnost Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ za izdavanje u zakup termina korišćenja fiskulturne sale ove škole, tako da će popodnevni slobodni termini biti dostupni za zakup zainteresovanim organizacijama i licima.

Redakcija

Redakcija