Održana 40. sednica Gradskog veća Grada Sombora

Na nedavno održanoj 40. sednici Gradskog veća Grada Sombora, kojom je predsedavao gradonačelnik Antonio Ratković, pred članovima Gradskog veća našao se dnevni red od 10 tačaka.

Članovi Gradskog veća usvojili su predlog Programa merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Sombora za period od juna 2021. do maja 2022. godine. Sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i očuvanja i unapređenja životne sredine, buka će se meriti na 9 lokacija u gradu. Merenje nivoa buke vršiće se kontinuirano 24 sata sa referentnim vremenom od 15 minuta na svakom od devet mernih mesta.

Gradsko veće utvrdilo je tekst Javnog konkursa za realizaciju Lokalnog akcionog plana za decu u 2021. godini. Za realizaciju konkursa u budžetu Grada izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara. Učesnici Javnog konkursa moći će da podnesu najviše jedan predlog projekta, a maksimalan iznos traženih sredstava je 150.000,00 dinara.

Na 40. sednici Gradsko veće utvrdilo je i predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije dela Bloka 50 u Somboru. Ovaj predlog odluke će se naći pred odbornicima na nekoj od narednih sednica Skupštine grada.

Redakcija

Redakcija