Održana 30. sednica Skupštine grada Sombora

U Velikoj sali zgrade Županije održana je 30. sednica Skupštine Grada Sombora.

Na samom početku usvojen je zapisnik sa prethodne sednice, a zatim je Dnevni red proširen, pa se tako pred odbornicima našlo 15 tačaka.

Skupština je donela odluku o izradi izmene plana generalne regulacije naseljenog mesta Bezdan. Takođe, doneta je odluka o donošenju plana detaljne regulacije sledećih ulica: Balkanska, Zrmanjska, Velebitska, Dravska, Bagremova, Poljska i ulica Veljka Čubrilovića u Somboru.

Odbornici su većinom glasova doneli odluku o stipendiranju studenata sa teritorije grada Sombora, a doneto je i rešenje o davanju saglasnosti za korišćenje lika kulturnog dobra „Zgrade Bačko-Bodroške županije u Somboru“ u komercijalne svrhe.

Skupština je donela rešenja o usvajanju izveštaja o radu mesnih zajednica na teritoriji grada Sombora za 2023. godinu.

U poslednjoj tački dnevnog reda izbori i imenovanja – na mesto vršioca dužnosti direktora Turističke organizacija grada Sombora postavljen je Jovan Uzelac.

Televizija „Sombor“ je, kao i do sada, uživo prenosila zasedanje Skupštine.

Redakcija

Redakcija