Održana 203. sednica Gradskog veća Grada Sombora

Gradsko veće grada Sombora održalo je 203. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo 13 tačaka.

Između ostalog, doneto je Rešenje o osmim izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Štaba za vanredne situacije grada Sombora. Odlukom o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Sombora, definisano je da u sastav Štaba ulazi i direktor JKP „Zelenilo“ Sombor, a usled izbora novog v.d. direktora ovog preduzeća, bilo je potrebno izmeniti Rešenje o imenovanju članova Štaba.

Na 203. sednici Gradskog veća, usvojeni su Posebni programi društvene brige za zdravlje stanovništva na teritoriji grada Sombora – program primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ Sombor tokom 2024. godine. Plan i program rada Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ se bazira na načelima društvene brige za zdravlje na nivou grada Sombora, koja obuhvata mere za obezbeđivanje i sprovođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji grada Sombora, kojima se ostvaruju uslovi za bolju dostupnost i pristupačnost u korišćenju zdravstvene zaštite na primarnom nivou. Pored toga, usvojen je i predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Sombora za 2024. godinu, kojim se utvrđuju ciljevi i mere aktivne politike zapošljavanja usmerene prema poboljšanju stanja na tržištu rada i zapošljavanju na teritoriji grada Sombora
Gradsko veće grada Sombora odobrilo je objavljivanje Javnog konkursa Grada Sombora i Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Sombor, za organizovanje sprovođenja javnih radova u seoskim područjima u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Kroz sprovođenje javnog rada angažovaće se nezaposlena lica sa evidencije NSZ – filijala Sombor, bez obzira na dužinu čekanja posla. Prioritet prilikom angažovanja na javnom radu imaće kategorije teže zapošljivih lica sa prebivalištem u seoskim područjima sa teritorije grada Sombora.

Pored toga, usvojen je Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Sombora za 2023. godinu.

Redakcija

Redakcija