Održana 194. sednica Gradskog veća Grada sombora

Na nedavno održanoj 194. sednici Gradskog veća Grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, članovi gradskog veća razmotrili su i odlučili o 32. tačke dnevnog reda.

Između ostalog, jednoglasno je usvojen Nacrt lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Sombora za period 2020-2021. godine, Predlog programa korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine grada Sombora za 2020. godinu, te Predlog drugih izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu grada Sombora kao i Predlog lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Sombora za 2020. Godinu.

Članovi veća dali su saglasnost na izmene i dopune pravilnika o radu Javnih komunalnih preduzeća „Čistoća“, „Vodokanal“, „Zelenilo“, „Prostor“, „Energana“ „Parking servis“ i „Vodovod“ Bezdan.

Ostvarenje rodne ravnopravnosti je jedno od ključnih pitanja razvoja društva i lokalne zajednice, jer omogućava adekvatno i potpuno korišćenje kako muških, tako i ženskih ljudskih resursa i doprinosi kvalitetnijem životu u lokalnoj zajednici.

Lokalni akcioni plan namenjen je lokalnoj upravi grada Sombora kako bi se implementirala načela i obaveze preuzete potpisivanjem Evropske povelje za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnom nivou, ali i nacionalni normativni i strateški okvir. Ovim planom su predviđena sistemska rešenja koja će omogućiti kontinuiranu procenu javnih politika i potreba građanki, a time i odgovarati na njihove potrebe i uvažavati njihove interese.

Nastao je kao rezultat osnivanja i rada Tima za izradu LAP-a za rodnu ravnopravnost , koga čine predstavnici grada Sombora, Somborskog edukativnog centara , Udruženja ”Podunav” Bački Monoštor, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad Sombor, NVO Ženske alternative, Lokalne akcione grupe ”Panonski fijaker”.

Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja iz Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Sombora za 2020.godinu sredstva su planirana u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara. Grad će ova sredstva dodeliti kroz nekoliko mera i to:

1. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, može se dodeliti za zapošljavanje nezaposlenih lica iz jedne ili više kategorija teže zapošljivih, i to: mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni, žrtve porodičnog nasilja.

2. Subvencija za samozapošljavanje odobravaće se nezaposlenim licima radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos;

3. Javni radovi u seoskim područjima u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode;

Članovi gradskog veća razmotrili su i doneli odluke i o drugim temama iz delokruga svog rada

Redakcija

Redakcija