Održana 192. sednica Gradskog veća Grada Sombora

Na dnevnom redu, nedavno održane 192. sednice Gradskog veća Grada Sombora, našlo se petnaest tačaka. Između ostalog, članovi Gradskog veća dali su saglasnost na Predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije za proširenje kapaciteta postojeće deponije Rančevo – Centar za tretman otpada, data je saglasnost za vršenje investitorskih poslova na sanaciji amfiteatra ispred Pedagoškog fakulteta, usvojen je Predlog programa organizovanja taksi prevoza za period 2020-2025. godine i Predlog odluke o utvrđivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza, a grad Sombor će i ove godine podržati projekte „Obrazovni krug“ i Kros seriju RTS-a.

Odluka o planu detaljne regulacije za proširenje kapaciteta postojeće deponije Rančevo – Centar za tretman otpada donosi se kako bi se: unapredio rad postojeće deponije i to kroz koncept obrade komunalnog i drugog otpada na takav način da otpad nakon obrade ima najmanje moguće uticaje na životnu sredinu, tako što će se doprineti boljem i efikasnijem načinu upravljanja otpadom, smanjiti količina generisane količine otpada, odnosno upravljati otpadom po principu održivog razvoja izgradnjom Centra za tretman otpada; istovremeno će se obezbediti saniranje postojeće deponije kroz primenu odgovarajućih mera zaštite i tehničko-tehnoloških rešenja za smanjenje i sprečavanje negativnih uticaja na vazduh, zemljište, površinske i podzemne vode, a definiše se i prostor planirane regionalne deponije. Predlog ove odluke naći će se pred odbornicima na sednici Skupštine grada.

Predlogom programa organizovanja taksi prevoza za period 2020-2025. godine i Predlogom odluke o utvrđivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza određuje se maksimalni broj vozila za obavljanje taksi prevoza i uslovi zamene vozila, koja imaju status taksi vozila i definiše se organizovanje taksi prevoza na teritoriji grada Sombora. Prema ovim predlozima, dozvoljeni broj taksi vozila za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Sombora je 300.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Redakcija

Redakcija