Održana 180. sednica Gradskog veća Grada Sombora

Gradsko veće grada Sombora održalo je 180. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo 15. tačaka.

Članovi Gradskog veća su, između ostalog, utvrdili Predlog izmene Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Sombor za 2023.
godinu. Ovim izmenama je Grad opredelio dodatnih milion dinara za mere kreditne podrške, odnosno sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite koje podnose zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji grada Sombora. Korišćenje i raspodela finansijskih sredstava opredeljenih izmenom Programa, vršiće se nakon što bude raspisan javni poziv bankama i nakon što banke zaključe ugovore odnosno sporazume sa gradom Somborom.

Takođe, Gradsko veće je odobrilo zahtev „Somborelektra“ d.o.o. Sombor, da u ime Grada Sombora može prikupiti svu potrebnu investiciono – tehničku i imovinsko – pravnu dokumentaciju za potrebe izgradnje javnog osvetljenja saobraćajnica solarnim panelima. Somborelektro će u ime Grada prikupiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se postavilo dvanaest stubova javne rasvete koje se nalaze u K.O. Rastina, Gakovo, Sombor – 2 I Sombor – 1.

Na 180. sednici Gradskog veća, prihvaćen je zahtev Sportskog centra „Soko“ Sombor, za davanje saglasnosti Gojku Vlaški za izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju MBTS trafostanice, ishodovanje odobrenja i registraciju dokumentacije u CEOP sistem, a u cilju realizacije projekta adaptacije i rekonstrukcije hale „Mostonga“, izgradnje hidrantske mreže i sistema za automatsku detekciju i dojavu požara.

Redakcija

Redakcija