Održana 178. sednica Gradskog veća Grada Sombora

Gradsko veće grada Sombora održalo je tokom jučerašnjeg dana 178. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo 15. tačaka.

Članovi Gradskog veća su, između ostalog, doneli Odluku o prihvatanju prenosa prava javne svojine sa Republike Srbije na Grad Sombor, na pokretnim stvarima koje čine dvadeset laptop računara sa pratećom opremom. Laptop računare i prateću opremu je obezbedio Republički zavod za statistiku.

Na 178. sednici Gradskog veća, doneta je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja pripadnika romske nacionalne manjine na teritoriji grada Sombora u vidu građevinskog materijala za sanaciju, adaptaciju, odnosno rekonstrukciju stambenog objekta u 2023. godini. Pomoć je bespovratna i odobrava se u skladu sa Kriterijumima za izbor korisnika pomoći.

Sredstva opredeljena ovim Javnim pozivom iznose 1,3 miliona dinara. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pripadnici romske nacionalnosti koji imaju državljanstvo Republike Srbije, žive na teritoriji grada Sombora minimum pet godina, imaju objekat za koji je upisan u katastar i da se nalazi na teritoriji grada.

Takođe, Gradsko veće je dalo saglasnost za zaključenje aneksa Ugovora između Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora i Javno komunalnog preduzeća „Prostor“ Sombor, o produžetku zakupa poslovnog prostora – Grašalković palate. Razlog za produženje ugovora koji će važiti do 2034. godine je taj što je Centru za pružanje usluga socijalne zaštite neopodan produžetak roka zakupa kako bi dobili licencu za dnevne usluge u zajednici „Lični pratilac deteta i učenika“ od resornog Ministarstva.

Gradsko veće je na 178. sedici donelo rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javno komunalnih preduzeća „Prostor“, „Vodokanal“, „Čistoća“, „Energana“, „Parking servis Sombor“, „Zelenilo“ Sombor i „Vodovod“ Bezdan za 2022. godinu. Pored ovih, odlučivalo se i o nekoliko finansijskih pitanja na dnevnom redu.

Redakcija

Redakcija