Održana 106. sednica Gradskog veća Grada Sombora

Gradsko veće odobrilo je da se đacima generacije osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada Sombora dodele jednokratne novčane nagrade. U školskoj 2021/22. godini nagrađuje se osamnaest učenika generacije osnovnih škola i osam učenika generacije srednjih škola sa teritorije Grada Sombora.

Nagrada za đaka generacije osnovne škole sa teritorije Grada Sombora u školskoj 2021/2022. godini iznosi 20.000,00 dinara, dok je iznos jednokratne novčane nagrade za svakog učenika srednje škole sa teritorije Grada Sombora u školskoj 2021/22. godini 30.000,00 dinara.

Takođe, Gradsko veće je dalo saglasnost na Pravilnik o radu, finansiranju i uslovima za ostvarivanje prava na smeštaj u Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima, kao i na Odluku o utvrđivanju ekonomske cene za usluge Prihvatilišta za žene i decu žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima. Pravilnikom su definisani način rada, finansiranje, vreme trajanja i uslovi za smeštaj, kao i dostupnost usluga žrtvama koje nemaju prebivalište na teritoriji Grada Sombora uspostavljanjem međuopštinske saradnje.

Redakcija

Redakcija