Održan okrugli sto – „Povezani za bolje mentalno zdravlje mladih“

Okrugli sto je okupio predstavnike Grada Sombora, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Omladinskog saveza udruženja „OPENS“ iz Novog Sada, Somborskog edukativnog centra, kao i „UNICEF“ Srbije, koji su diskutovali o trenutnom stanju mentalnog zdravlja mladih sa akcentom na uticaj nedavnih tragičnih događaja.

Bojana Jevtović, predstavnica „UNICEF-a“ Srbije, prenela je dosadašnja iskustva, stavljajući akcenat na posledice koje je pandemija, izazvana „COVID-19“ virusom, ostavila na mlade.

Danas, gotovo četvrtina mladih ljudi širom sveta bori se sa nekim problemom koji je povezan sa mentalnim zdravljem, a još je više onih koji svakodnevno nailaze na brojne izazove koji do takvih problema mogu dovesti.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, Vinko Burnać, istakao je podršku koju sekretarijat pruža civilnom sektoru, te lokalnim samoupravama u cilju donošenja što adekvatnijih mera za poboljšanje položaja mladih u Srbiji, dok je pomoćnik gradonačelnika Sombora, Branislav Svorcan, naglasio da Grad Sombor već gotovo dvanaest godina podstiče, između ostalog, očuvanje i jačanje mentalnog zdravlja kod mladih, kroz realizaciju LAP-a za decu i LAP-a za mlade.

Redakcija

Redakcija