NSZ: Ponuda slobodnih radnih mesta

Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Sombor za tražioce zaposlenja iz ponude slobodnih radnih mesta izdvaja sledeće pozicije:

– Traži se radnik na izradi industrijskih podova, prednost su radnici građevinske struke. Poželjno je 12 meseci iskustva na ovim poslovima, radni odnos se zasniva na određeno vreme.
– Radnici na poslovima operatera na mašini za presovanje bez obzira na radno iskustvo, radni odnos se zasniva na određeno vreme.
– Radnici na poslovima operatera na mašini za sečenje bez obzira na radno iskustvo, radni odnos se zasniva na određeno vreme.
– Magacioner na poslovima prijema i izdavanja robe na određeno vreme.
– Administrativni radnik na poslovima izrade faktura i profakura. Poželjno je oko 2 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavnje rada na računaru. Radni odnos se zasniva na određeno vreme.
– Prodavac na stovarištu sa poznavanjem rada na računaru. Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
– Radnik na poslovima farbara na neodređeno vreme.
– Prodavac u prodavnici zdrave hrane na određeno vreme.
– Dizajner medija sa iskustvom od godinu dana. Radni odnos se zasniva na određeno vreme.
– Metalostrugar sa iskustvom, radni odnos se zasniva na određeno vreme.
– Vozač prehrambene robe sa vozačkom dozvolom B kategorije. Radni odnos se zasniva na određeno vreme.
– Kompresorista rashladne pumpe na određeno vreme.

Više informacija o navedenim ponudama i načinom ostvarivanja kontakta sa poslodavcima koji su iskazali ove potrebe mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje.

Redakcija

Redakcija