Nadležni dogovorili dalje korake u borbi protiv afričke kuge svinja

U Vladi Republike Srbije održana je sednica Operativnog štaba za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti afričke kuge svinja na kome su predstavnici svih relevantnih instutucija diskutovali o aktuelnoj situaciji na terenu, sumirali preduzete mere i dogovorili naredne korake u borbi protiv ove zarazne bolesti.

Učesnici sednice kojom je predsedavala ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković, složili su se da su zadaci koji su na prethodnom sastanku postavljeni nadležnim službama do sada izvršeni i da će se i u narednom periodu svi uključeni ulagati maksimalne napore u skladu sa raspoloživim kapacitetima, i dodatno unaprediti međusobnu saradnju.

Na sastanku su izneti najnoviji podaci prema kojima je do sada na ukupno 2.255 gazdinstava na teritoriji 47 opština u 15 upravnih okruga potvrđeno 4.238 slučajeva afričke kuge svinja kod domaćih svinja, od čega je 6.086 uginulih svinja.

U zaraženim gazdinstvima izvršena je eutanazija 46.938 svinja sa neškodljivim uklanjanjem i dezinfekcijom gazdinstva.

U svrhu klanja za sopstvene potrebe do sada je na 2.415 gazdinstva zaklano 6.001 svinja, a broj gazdinstava sa kojih su svinje upućene na klanje u klanicu je 222 gde je zaklano 30.608 svinja. Ukupno je zaklano 36.609 svinja.

Na sednici je zaključeno da će u narednom periodu prioritet biti sprečavanje pojave novih slučajeva AKS na velikim farmama. U saradnji sa vlasnicima farmi, biće dodatno ispitane biosigurnosne mere koje se primenjuju, kao i njihova efikasnost, a radiće se na izradi planova za preduzimanje mera na široj teritoriji na kojoj se one nalaze.

Takođe će biti nastavljena pojačana kontrola prometa, a svim javnim manifestacijama koje bi po analizi rizika mogle eventualno doprineti pogoršanju epizootiološke situacije, nadležni će posvetiti posebnu pažnju.

Redakcija

Redakcija