Nacionalna služba za zapošljavanje u ponudi ima i meru obuke na zahtev poslodavca

Poslodavci iz privatnog sektora koji na tržištu rada ne mogu pronaći radnike sa potrebnim znanjima i veštinama, odnosno postojeća znanja i veštine ne odgovaraju potrebama konkretnog radnog mesta mogu se uključiti u meru obuke na zahtev poslodavca.

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u toku 2024. godine koja podrazumeva učešće u finansiranju obuke nezaposlenog lica radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova konkretnog radnog mesta.

Ova mera se realizuje kroz obuku u trajanju do 960 časova u skladu sa standardima nivoa obuke, posebnim zakonom ili pravilnikom i zasnivanje radnog odnosa sa najmanje 50% polaznika koji su uspešno završili obuku.

U zavisnosti od dužine trajanja obuke poslodavcu se na ime učešća u finansiranju troškova obuke može isplatiti do 200.000,00 dinara po polazniku, dok se polazniku obuke mesečno isplaćuje novčana pomoć u visini od 30.000,00 dinara za pun fond časova i sredstva za troškove prevoza.

Informacije o meri mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 29. novemba tekuće godine.

Redakcija

Redakcija