Na teritoriji Zapadnobačkog okruga na javnim radovima angažovano 47 osoba sa invaliditetom

Na području Zapadnobačkog upravnog okruga ove godine na javnim radovima je angažovano 47 osoba sa invaliditetom. Javni radovi će trajati 4 meseca, a ukupna vrednost ovih radova je 7 miliona dinara.

Organizovani su u oblasti zaštite životne sredine, čišćenja i održavanja javnih površina u naseljenim mestima, uređenje parkova i dvorišta javnih ustanova, sakupljanje i praćenje tokova komunalnog otpada, u oblasti socijalne zaštite, izrada keramičkih suvenira i različitih predmeta od gline i drugih materijala, poslovi digitalizacije i izrade baze podataka u biblioteci, digitalizacije knjiga.

Javni radovi su jedna od mera koje imaju za cilj ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada.

Redakcija

Redakcija