Na području Policijske uprave u Somboru nije bilo značajnijih narušavanja javnog reda i mira

U tekućoj godini javni red i mir karakteriše manji broj izvršenih prekršaja za oko 14% i manji broj izvršilaca za oko 12%. Registrovano je 128 javnih okupljanja sa oko 17.900 učesnika, kao i 145 obezbeđenja.

Takođe, evidentirano je 19 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o strancima i Zakona o graničnoj kontroli.
Kada je reč o upravnim poslovima, u oktobru 2023. godine, na području Policijske uprave u Somboru uručeno je oko 1.500 ličnih karti, oko 1.000 pasoša, vozačkih dozvola oko
1.070 i više od 1.670 saobraćajnih dozvola.

U poređenju sa oktobrom 2022. godine, evidentirano je oko 17% više saobraćajnih nezgoda.

Saobraćajna policija sankcionisala je:

– Više od 140 prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola, što je za oko 10% više nego prošle godine u oktobru.
– Oko 700 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, u poređenju sa istim periodom prošle godine manje za oko 14%.
– U poređenju sa oktobrom 2022. godine za oko 70% više prekršaja nevezanja sigurnosnog pojasa, a oko dva puta više prekršaja upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje.
Zadržanih lica zbog vožnje pod dejstvom alkohola je više za 40%, dok je zadržanih zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci za 60% manje nego u oktobru 2022. godine.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od 6. do 12. novembra sproveli su akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Akcija je sprovodena u 30 država članica organizacije ROADPOL.

U ovoj akciji, na području Policijske uprave u Somboru, zaustavljeno je i kontrolisano 427 teretnih vozila, a najviše je otkriveno prekršaja koji su vezani za saobraćajne
znakove i pravila ponašanja vozača. Zaustavljeno je i kontrolisano 49 autobusa, a najviše je otkriveno prekršaja prekoračenja brzine kretanja autobusa.

Redakcija

Redakcija