Na Odeljenju za neurologiju somborske Opšte bolnice sa radom počela Jedinica za moždani udar

Tokom letnjih meseci, iz sopstvenih sredstava, Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor izvršila je niz radova na objektima koji se nalaze u bolničkom kompleksu na Apatinskom putu.

Jedan od važnijih projekata svakako je bio rekonstrukcija i adaptacija prostora u kojem je predviđeno da bude smeštena novoformirana Jedinica za moždani udar kao i opremanje adekvatnom medicinskom opremom i novim, električnim krevetima.

U toku proteklih godinu dana edukovano je osoblje Odeljenja po međunarodnim standardima predviđenim za lečenje pacijenata sa moždanim udarom. U planu je i nabavka aparata za ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata čime će se olakšati dijagnostički postupak.

Zahvaljujući svemu tome na Odeljenju za neurologiju Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor počela je sa radom Jedinica za moždani udar. Jedinica je opremljena sa 6 bolesničih postelja za zbrinjavanje pacijenata po principima poluintenzivne nege, sa savremenim monitorima, infuzinim pumpama i pratećom opremom.

Pacijenti će provoditi 24-72 časa na kontinuiranom monitoringu vitalnih parametara, u zavisnosti od težine kliničke slike i mogućih etioloških faktora. Praćenje pacijenata koji su lečeni u specijalizovanim Jedinicama za moždani udar pokazalo je da je oporavak bolji i brži, sa manjim komplikacijama i manjim mortalitetom.

Redakcija

Redakcija