Muška pevačka grupa „Čauši“ boravila u manastiru Krke

Muška pevačka grupa „Čauši“ je tokom meseca januara posetila Dalmaciju i bila gost manastira Krke. Povod za ovu radnu posetu bio je projekat prikupljanja etnološkog blaga i upoznavanje sa narodnom pevačkom tradicijom Srba u Severnoj Dalmaciji.

Prikupljanje i sistematizaciju etnološke građe je vršio mr Vlada Đurković, a pomagali su Dušan Šaponja i Đorđe Petrović. Tom prilikom „Čauši“ su između ostalog obišli Dalmatinsko zaleđe, Knin, Cetinsku krajinu, Krupu, Žegar, Dalmatinsko Kosovo i Obrovac, Dragović.

Ova poseta bila je deo projekta „Matica Dijaspora“ koje realizuje Zavičajno udruženja Srba „Korijeni“, a finansijski je podržala Autonomna pokrajina Vojvodina, Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima.

Redakcija

Redakcija