Kula: Potpisan ugovor za izgradnju fabrike za preradu paradajza

Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić potpisao je u ime opštine Kula Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine sa kompanijom za preradu paradajza „BFV – Processing of tomato and fruits“ doo Kula.

Predmet ugovora je otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula i to građevinsko neizgrađeno zemljište u Kuli, potez industrijska zona, ukupne površine 3ha 41ara 24m2, radi izgradnje objekta, čiji početak gradnje je planiran krajem godine.

Pomenuto građevinsko zemljište je otuđeno za cenu od 22.521.840,00 dinara, a u prvoj fazi je planirano ulaganje od 6.5 miliona evra.

Investitor planira da zaposli do 100 radnika.

Redakcija

Redakcija