Konkurs za dodelu 35 gradskih stipendija otvoren do 15. septembar

Grad Sombor raspisao je konkurs za dodelu 35 gradskih stipendija u školskoj 2021/2022. godini.

Prijave na konkurs mogu podneti studenti akademskih i strukovnih studija prvog i drugog stepena koji su državljani Srbije, imaju prebivalište na teritoriji Grada Sombora, pohađaju visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Republika Srbija i čije je sedište u Srbiji.

Jedan od uslova koji studenti moraju ispuniti je i da su na režimu finansiranja iz Republičkog budžeta, da nisu apsolventi, da nisu u radnom odnosu, kao i da nisu navršili 26 godina.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, uz potrebnu dokumentaciju i predaju na šalterima 11 i 12 Uslužnog centra Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša 1.

Stipendisti Grada Sombora dobijaće stipendiju u deset jednakih mesečnih rata u iznosu od 12.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren od 15. septembra do 15. oktobra tekuće godine.

Redakcija

Redakcija