Komeserijat za izbeglice i migracije Republike Srbije produžio rok za otkup stanova

Komesarijat za izbor stanova koji se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije, za dodelu izbeglim licima radi stambenog zbrinjavanja, produžila je rok za podnošenje javnih ponuda na 31. decembar.

Na ovaj način predviđeno je rešavanje stambenog pitanja izbegličkim porodicama koje do sada nisu rešile problem stanovanja, a pravo da učestvuju na ovom Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja prodaju stanove i ispunjavaju uslove iz poziva.

Na osnovu podnetih pismenih ponuda, komisija će izborom najpovoljnijih ponuđača, kupiti stanove u 14 lokalnih samouprava. Predviđeni broj stanova za kupovinu na teritoriji opštine Odžaci je najviše do četiri stana, dok je za teritoriju opštine Šid predviđeno do tri stana, grad Šabac do deset, Bor do trinaest, Sombor jedan, Novi Sad do pedeset i jedan, Bačka Palanka do osam, Stara Pazova do jedanaest, Sremski Karlovci do osam, Zrenjanin do četiri, Kikinda do tri, Požarevac do osam i Sremska Mitrovica do šest stanova.

Pozivom je utvrđena mogućnost kupovine stanova i na teritoriji jedinica lokalne samouprave koje se graniče sa navedenim jedinicama lokalne samouprave.

Foto: kirs.gov.rs

Redakcija

Redakcija