JKP „Zelenilo“ – održavanje i čišćenje parkova u Somboru

U okviru poslova održavanja javnih zelenih površina, Javno komunalno preduzeće „Zelenilo“ Sombor posebnu pažnju poklanja reprezentativnim mestima u gradu, među koja, osim cvetnih leja i travnjaka u centru grada, svakako spadaju i gradski parkovi.

Tokom ovih povoljnih zimskih dana, radnice „Zelenila“ upravo obavljaju poslove na održavanju i čišćenju parkova u Somboru.

Pre svega Park heroja, kod Županije, potom i Park Ive Lole Ribara u Karađorđevoj ulici, Park Selenča na Prvomajskom bulevaru, Park 29. novembra u Ulici Matije Gubca i drugi.

Aleksandra Pataji

Aleksandra Pataji


Novinar