Izrađen vodič za zaposlene u školama – „Vaspitanje u funkciji dobrobiti i celovitog razvoja dece“

Ministarstvo prosvete je, uz stručnu podršku Centra za interaktivnu pedagogiju, izradilo Vodič za zaposlene u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja „Vaspitanje u funkciji dobrobiti i celovitog razvoja dece“.

Vodič je izrađen u cilju osnaživanja zaposlenih za integrisanje i realizaciju vaspitne uloge ustanova obrazovanja i vaspitanja kroz nastavne, vannastavne i slobodne aktivnosti, kao i kroz razvijanje kompetencija zaposlenih za vaspitnu ulogu i osnaživanje roditelja i staratelja za pozitivno disciplinovanje dece, odnosno vaspitavanje dece pružanjem ljubavi, podrške i poštovanja uz uvođenje pravila, bez kažnjavanja.

U Vodiču se nalaze i sadržaji koji doprinose boljem razumevanju vaspitanja dece, kao što su: dobrobit, socijalno-emocionalni razvoj i učenje dece, razvoj kompetencija dece, vršnjačka podrška i njen značaj za prevenciju vršnjačkog nasilja, i participacija dece u životu škole.

Pojašnjava se vaspitna funkcija ustanova i njen značaj za razvoj deteta, ustanovu i društvo, zakonski i podzakonski okvir, odgovornosti i mogućnosti delovanja ustanove.
Vodič ukazuje kako zaposleni mogu podstaći roditelje da doprinose ostvarivanju vaspitne uloge u školskoj sredini.

Redakcija

Redakcija