Grad Sombor u samom vrhu najtransparentnijih lokalnih samoupava uz izuzetan rezultat

Transparentnost Srbija i ove godine sprovela je istraživanje „Indeks transparentnosti lokalne samouprave u Srbiji“. Kroz istraživanje Indeksa lokalne transparentnosti 2020, Grad Sombor je trećeplasirana od 145 lokalnih samouprava u Srbiji, sa osvojenih 80 od mogućih 100 poena.

Ocena transparentnosti formirana je bodovanjem jedne opšte i osam posebnih kategorija – skupština i gradsko veće, budžet, opština i građani, slobodan pristup informacijama, javne nabavke, informator o radu, javna preduzeća i ustanove, javne rasprave.

Za budžet i informator o radu ostvaren je maksimalan broj poena, a visoku javnost rada imaju i Skupština i Gradsko veće, dok je za slobodan pristup informacijama od javnog značaja od mogućih šest dobijeno pet bodova, a za javne rasprave i konkurse od mogućih sedam dobijeno šest bodova.

Upravo tim povodom, gradonačelnica Dušanka Golubović bila je jedan od panelista na video-konferenciji koju su organizovali Transparentnost Srbija i USAID.

Redakcija

Redakcija