Grad Sombor dobio priznanje za pristupačnost u kulturi

Zamenici gradonačelnika Ljiljani Tici u Beogradu je uručeno priznanje za primer dobre prakse gradova i opština u razvoju pristupačnosti u oblasti kulture.

Ovo je jedna od nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na lokalnom nivou, koje već petu godinu dodeljuje Zaštitnik građana, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Somboru je dodeljena nagrada za inicijativu da se usluge više ustanova kulture u gradu učine pristupačnijim svim kategorijama stanovništva, a naročito osobama sa invaliditetom i drugim osetljivim društvenim grupama.

Nagrade su dodeljene gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji koje su u 2020. godini najviše doprinele razvoju pristupačnosti na svojoj teritoriji, u cilju stvaranja preduslova za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvenom životu.

Redakcija

Redakcija