Gimnazija „Veljko Petrović“ Sombor raspisala likovni i literarni konkurs

U susret obeležavanju Školske slave Svetog Save, Gimnazija „Veljko Petrović“ raspisala je konkurs na temu „Život i delo Svetog Save“. Konkursni zadatak se sastoji od likovnog i literarnog dela.

Uslovi konkursa su:

– Učesnici konkursa mogu biti samo učenici Gimnazije „Veljko Petrović“, pojedinačno ili u paru;
– Rad treba da se dostavi u velikoj zatvorenoj koverti, pri čemu rad treba da je prikazan na presavijenom listu formata A3;
– Podaci o autoru ili autorima treba da se nalaze u maloj zatvorenoj koverti koja se stavlja u veliku kovertu zajedno sa radom;
– Na jednoj polovini lista treba da se prikaže rukom ispisan literarni rad koji nije objavljivan. Na drugoj polovini lista prikazuje se crtež, kolaž ili druga vrsta likovne tehnike po izboru. Teme treba da budu inspirisane likom, delom ili nasleđem Svetog Save.

Rok za dostavljanje radova je ponedeljak, 24. januar, do 14.00 sati.

Nagrade su: 10 000 dinara za prvoplasirani rad, 6 000 dinara za drugoplasirani rad i 3 000 za trećeplasirani rad.

Nagrada se deli u slučaju da nagrađeni rad ima dva autora.

Redakcija

Redakcija