Dozvoljeno okupljanje do 1000 lica na otvorenom prostoru

Prema Naredbi Ministra zdravlja od 01. juna radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima i to:

– u zatvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 100 lica
– na otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 1.000

Za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno-tehničke i higijenske uslove.

Treba napomenuti da na sportskim takmičenjima na otvorenom prostoru može prisustvovati veći broja lica, s tim da rastojanje između prisutnih lica iznosi najmanje jedan metar. Na ulazu za publiku, prilikom sportskog događaja kojem je dozvoljeno prisustvo većeg broja mora biti istaknuto obaveštenje o maksimalnom broju lica koja mogu da prisustvuju događaju dok mera traje.

Zabrana okupljanja traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Republike Srbije.

Redakcija

Redakcija