Apatin: Održana prva predavanja u cilju prevencije nasilja.

Opština Apatin u saradnji sa Zavodom za ravnopravnost polova, policijskom upravom u Somboru, policijskom stanicom u Apatinu i Centrom za socijalni rad Apatin, organizuje predavanja koja su vezana za sprečavanje nasilja na svim nivoima.

Orgnizacioni sastanak je održan prošle nedelje u “Plavoj” sali opštine Apatin, dok se sa implementacijom programa krenulo sa predavanjima u apatinskim srednjim školama.

Učenike je na samom početku pozdravila predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost opštine Apatin Nataša Ćurčić, te ih pozvala da budu interaktivni u radionicama koje su planirane tokom predavanja.

Prema rečima Nataše Ćurčić predavanja su održana učenicima četvrtog razreda Tehničke škole, potomu Gimnaziji, a kroz isti program će proći i drugi učenici trećih i četvrtih razreda apatinskih srednjiš škola. Nataša ističe da je prvi cilj da se probudi svest o problemima nasilja koje je sve prisutnije, a onda i kako da mu se suprostavimo.

Redakcija

Redakcija